Όλα τα προϊόντα που διαθέτει η επιχείρηση μας στην αγορά, κατόπιν αυστηρών ελέγχων επιτήρησης που διενεργούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα απο τον πιστοποιημένο φορέα μας, φέρουν την διακριτή πιστοποίηση ότι είναι σύμφωνα με το πρότυπο Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων  ISO 22000:2005 πληρώντας όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

Και είμαστε υπερήφανοι για αυτό, αφού γνωρίζουμε οτι τα προϊόντα που σας παρέχουμε, πάνω απ' όλα χαρακτηρίζονται απο την αδιαμφισβήτη ποιότητα τους, έννοια που στην σύγχρονη οικονομία έχει σχεδόν παραμεριστεί θέτοντας σαν στόχο τις πολύ χαμηλές τιμές λόγω ανταγωνισμού ανάμεσα στις επιχειρήσεις του χώρου.

Συνδυάζοντας λοιπόν απόλυτα την ποιότητα με την τιμή είμαστε εδώ για να αποδεικνύουμε καθημερινά ότι αυτός είναι ο στόχος του δικού μας ανταγωνισμού, η εξισορρόπηση αυτών των δύο παραγόντων, γιατί μέσα απο αυτό κερδίζετε πιο πολύ εσείς, οι πελάτες μας.